स्पेनमा ४ देखि १० मे सम्म सुपरमार्केट खुल्ने समय

Mercadona
बिहान ९ बजे देखि साँझ ७ बजे सम्म
(आइतबार र अन्य बिदा बाहेक)

Carrefour
बिहान ९ बजे देखि साँझ ९ बजे सम्म
(सोमबार देखि आइतवार सम्म)

Lidl
बिहान ९ बजे देखि साँझ ८ बजे सम्म
(आइतवार बिहान १० देखि ३ बजे सम्म)
– (Lidl सुपरमार्केटले ५० वटा Disposable मास्कको प्याकेटको २९.९९ युरो मा बिक्रि गरिरहेको छ जुन एउटाको ६० सेन्ट पर्दछ)

Alcampo Supermarket
बिहान ९ बजे देखि साँझ ९ बजे सम्म (आइतवार बाहेक)

Dia
बिहान ९ बजे देखि साँझ ७ बजे सम्म (आइतवार बाहेक)

Aldi
बिहान ९ बजे देखि साँझ 8 बजे सम्म (आइतवार बाहेक)
9:00 a.m. to 20:00 p.m. (Except Sunday)

Consum
बिहान ९:३० बजे देखि साँझ ८:३० बजे सम्म (आइतवार बाहेक)

(प्रत्येक ठाउँ अनुसार समय तालिकामा केहि फेरबदल हुनसक्छ त्यसैले जानु भन्दा पहिला आफ्नो नजिकको सुपरमार्केटको समय तालिका चेक गर्नुहोला।)
श्रोत

Scroll to Top